Για Τηλεφωνικές Κρατήσεις καλέστε το 210 3212084
ΜΗΤΕ - 0206E60000460500

ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ........

ALBANIA (-1)

JORDAN (0)

SAUDI ARABIA (+1)

ALGERIA (-1)

KENYA (+1)

SENEGAL (-2)

ARGENTINA (-5)

KUWAIT (+1)

SINGAPORE (+6)

ATLANTA (-7)

LEBANON (0)

SLOVENIA (-1)

AUSTRIA (-1)

LIBYA (-1)

SPAIN (-1)

BAHRAIN (+1)

LOS ANGELES (-10)

St. PETERSBURG (+1)

BELGIUM (-1)

LUXEMBOURG (-1)

SUDAN (0)

BOSTON (-7)

MALAISE (+6)

SWEDEN (-1)

BRAZIL (-6)

MALTA (-1)

SWITZERLAND (-1)

BULGARIA (0)

MELBOURNE (+8)

SYDNEY (+6)

CAMEROON (-1)

MEXICO (-8)

SYRIA (0)

CANADA (-7)

MIAMI (-7)

TAIWAN (+6)

CHICAGO (-8)

MOROCCO (-2)

TANZANIE (+1)

CHILE (-6)

MOSCOW (+1)

THAILAND (+5)

CHINA (+6)

NETHERLANDS (-1)

TUNISIA (-1)

CROATIA (-1)

NEW YORK (-7)

TURKEY (0)

CYPRUS (0)

NEW ZELAND (+10)

UNITED ARABIAN EMIRATES (+2)

CZECH (-1)

NIGERIA (-1)

UNITED KINGDOM (-2)

DENMARK (-1)

NORWAY (-1)

VENEZUELA (-6)

EGYPTE (0)

ODESSA (0)

WASHINGTON D.C. (-7)

F.Y.R.O.M. (0)

PAKISTAN (-1)

YUGOSLAVIA (-1)

FINLAND (+1)

PANAMA (+3)

 

FRANCE (-1)

PEROU (-7)

 

GERMANY (-1)

PHILADELPHIA (-7)

 

HONG KONG (+6)

PHILIPPINES (-7)

 

HUNGARY (-1)

PITTSBURGH, PA (-7)

 

INDIA (+3 ½)

POLAND (+6)

 

INDONESIE (+5)

PORTUGAL (-1)

 

IRAN (+1 ½)

QATAR (+2)

 

IRAQ (+1)

RIO DE JANEIRO (-5)

 

IRELAND (-2)

ROMANIA (0)

 

ISRAEL (0)

S.AFRICA (0)

 

ITALY (-1)

S.KOREA (+7)

 

IVORY COAST (-2)

SAN FRANCISCO (-10)

 

JAPAN (-7)

SAO PAULO (-5)

 

Powered by NBW